Bağış ve Yardım Politikası

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI


Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir. Yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Firma veya Kişisel Bilgiler